Sprawdzaj się okresowo

SPRAWDZAJ SIĘ OKRESOWO

 

Każdej osobie zdarzają się sytuacje w życiu, kiedy musimy korzystać z pomocy medycznej w szpitalach. Nie jest rzeczą rzadką, że poddajemy się narkozie lub innym formą znieczuleń, które niestety powodują osłabienie naszej ochrony energetycznej. Narkoza jest zbawienna dla ciała fizycznego, ale istnieje zagrożenie dla sfery duchowej, poprzez osłabienie mechanizmów ochronnych możemy wpuścić sobie obcego ducha.

Podobne sytuacje występują po upojeniach alkoholowych, po zażywaniu narkotyków, podczas seansów spirytystycznych, wywoływania duchów, podczas opłakiwania zmarłych.

W związku z tym zalecam sprawdzanie okresowe czy nasza ochrona przed duchami i innymi energiami działa prawidłowo i czy jesteśmy wolni od innych duchów, które mogły w naszych ciałach zawitać w okolicznościach, które opisałam powyżej.

DO SPRAWDZENIA POTRZEBNE SĄ NASTĘPUJĄCE DANE:

-IMIĘ I NAZWISKO

-DATA URODZENIA

-MIEJSCE ZAMIESZKANIA (POBYTU)

-JEŻELI NIE MIESZKASZ SAMA/SAM, POTRZEBNE BĘDĄ DANE WSZYSTKICH OSÓB ZAMIESZKAŁYCH POD JEDNYM ADRESEM ( SPRAWDZIĆ NALEŻY CAŁĄ RODZINĘ )

-NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO

 

W CELU SPRAWDZENIA MOŻESZ  KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO !!!

Polecam film

Na świecie zostało nakręconych kilka filmów, które zostały nakręcone w sposób pokazujący sferę życia i śmierci, kwestie opętania przez duchy, zachowania się duchów najbliżej prawdy.

Czytaj więcej