O mnie

O MNIE

Nazywam się Sylwia Jacewicz-Górska. Od najmłodszych lat inaczej niż inni ludzie postrzegałam codzienny świat i wszechświat. Jako mała dziewczynka wykazywałam się wiedzą na temat śmierci i świata duchowego nie umiejąc wyjaśnić skąd taką wiedzę posiadam. Wielokrotnie doświadczałam kontaktu duchowego z osobami już nie żyjącymi lub mającymi w niedługim czasie umrzeć. Potrafiłam z nimi wcześniej “rozmawiać” stąd umiałam przewidzieć czyjąś nadchodzącą śmierć. Wykazywałam również zdolność prekognicji natychmiastowej tj: umiejętność przewidzenia zdarzeń (wiąże się to z jasnowidzeniem), które nastąpią w bardzo krótkim okresie czasu, dzięki temu mogłam zapobiec wielu złym rzeczom.

Swoje zdolności paranormalne zawdzięczam tylko i wyłącznie łasce i darowi boskiemu. W moich poczynaniach prowadzi mnie nieskończona skarbnica mądrości Boga, dzięki której zawsze wiem jak postępować by nieść pomoc potrzebującym. Otrzymałam parapsychiczny dar postrzegania szerszego zakresu częstotliwości wibracyjnych, dzięki któremu jestem w stanie komunikować się ze światem duchowym łatwiej niż “normalni” ludzie.

Jestem osobą świecką zajmującą się pomocą dla ludzi i duchów. Moja praca polega na oczyszczaniu ludzi z bytów, duchów i innych energii. Ponadto uwalniam ludzi z rzuconych na nich klątw i odczyniam uroki. Tym samym pracując pomagam bytom, duchom odejść do świata umarłych przywracając w ten sposób harmonię pomiędzy naszymi światami. W wielu przypadkach duchy nie potrafią podjąć decyzji, ponieważ są “zawieszone pomiędzy światami”.

Po wykonaniu egzorcyzmu zauważyłam zmiany na lepsze w stanie zdrowia u ludzi którym pomogłam uporządkować sprawy ich zmarłych przodków. Okazało się, że w 80% przypadków przewlekłe schorzenia ustępowały definitywnie po oczyszczeniu osoby opętanej (nawiedzonej przez ducha/y).

Pomagam ludziom z całego świata najczęściej na odległość, ponieważ jest to bezpieczne dla pacjenta. Odległość nie ma znaczenia, ponieważ duchy nie mają poczucia przestrzeni.

Osoby potrzebujące pomocy mogą się ze mną kontaktować osobiście lub występować w imieniu osób potrzebujących.

Nie namawiam państwa do rezygnacji z konwencjonalnych metod leczenia tj. lekarzy, szpitali, zażywania medykamentów, farmaceutyków.
Skłaniam państwa do przemyśleń, że istnieją inne przyczyny naszych dolegliwości, schorzeń, trudności, problemów życiowych, o których nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy. Dlatego rzeczą najważniejszą jest sprawdzić w każdym przypadku czy dana choroba jest “nasza” czy wykryty np. nowotwór (lub inne choroby) jest skutkiem przebywającego w naszym ciele ducha/ów. Dzięki czemu można uniknąć długotrwałych form leczenia, operacji często bezskutecznych, prowadzących do całkowitego wycieńczenia organizmu a nawet zgonu.

Z w/w problemami borykają się ludzie na całym świecie z różnych warstw społecznych, kulturowych i religijnych co eskaluje zjawisko opętań do problemów ogólnoświatowych, ogólnokrajowych, rodzinnych, jednostkowych.

Polecam film

Na świecie zostało nakręconych kilka filmów, które zostały nakręcone w sposób pokazujący sferę życia i śmierci, kwestie opętania przez duchy, zachowania się duchów najbliżej prawdy.

Czytaj więcej