O duchach

Opętanie, nawiedzenie.

Duch opętujący jest człowiekiem takim jak my różniącym się jedynie tym, że nie żyje tzn. przechodzi w stan astralny. Oznacza to, że w momencie śmierci nie następuje koniec, jedynie destrukcji ulega ciało fizyczne. Należy wiedzieć, że duchy tak jak anioły żyją wśród nas – one nas widzą , my ich nie, dlatego mają możliwość obserwacji i czekania na nasze nazwijmy to “zaburzenia” – kiedy to możemy je do siebie wpuścić. Opętanie następuje w przypadku kiedy u człowieka wystąpiło zaburzenie energetyczne aury tzw. dziury w aurze. Zjawisko to towarzyszy najczęściej stanom emocjonalnym człowieka, które fizycznie powodują jego osłabienie i co jest w następstwie skutkiem prób przejęcia kontroli nad ciałem człowieka przez obce duchy. Osłabienie ciała człowieka jest następstwem przeżywania emocji powodujących bardzo niskie wibracje takie jak: żal, rozpacz, nienawiść, wściekłość, smutek…

Występuje szereg okoliczności sprzyjających opętaniu tj.: spożywanie alkoholu (upijanie się do nieprzytomności), zażywanie narkotyków, podczas seansów spirytystycznych, wywoływanie duchów. Wpływ na ludzki sposób pojmowania rzeczywistości mają środki masowego przekazu tj. internet, książka, gry komputerowe, muzyka, radio, telewizja gdzie zawarte są ukryte informacje oddziałujące na podświadomość człowieka na zasadzie reklamy podprogowej. Wyjaśniając w/w stwierdzenie oglądając, czytając, słuchając nieświadomie dopuszczamy do siebie energie obniżające wibrację co zasadniczo pozbawia nas naturalnej ochrony przed negatywnymi energiami i duchami.

Dlaczego zostają? W jaki sposób nam zagrażają?

W ciągu naszego życia wiele słyszymy o czyśćcu – poczekalni, niebie, piekle i nagle śmierć a po niej okazuje się, że nic takiego się nie wydarzyło, duch “głupieje” – nie wie gdzie ma się udać…co ma dalej zrobić. W obecnych czasach ludzie umierają w większości przypadków w szpitalach, gdzie na “siłę” lekarze walczą o życie człowieka, którego dusza już zdecydowała się na opuszczenie ciała. Dusza jest wieczna a ciało to jej “ubranie”, które służyło jej w określonym czasie, czas dobiegł końca, więc opuszcza dusza swoje “ubranie” i odchodzi. Człowiek zazwyczaj nie jest przygotowany na świadome odejście i nie pamięta lub nie wie, że dusza jest wieczna i powinna odejść, wtedy zostaje zawieszona pomiędzy światami. Pozostając tutaj, dusza potrzebuje do egzystencji energii i pobiera ją od osób żywych. Musimy pamiętać, że przy opętaniu duch ma dostęp do naszego umysłu – zna nasze myśli, może i jest w stanie nami sterować o czym nie mamy zupełnie pojęcia,  domyślamy się, że coś jest “nie tak” ale nie wiemy dokładnie co. Żyjących ludzi opętują te duchy, które nie wiedzą, że umarły, nie pogodziły się ze śmiercią lub po śmierci nie przeszły na drugą stronę, ponieważ np.: przeoczyły swoją śmierć myśląc, że nadal żyją, zbłądziły, nie umiały lub bały się iść w stronę światła, zginęły w nagłych wypadkach, umarły nagłą śmiercią i nie były przygotowane na takie odejście. Innym powodem dla którego zostają jest często silne przywiązanie do kogoś kochanego czy bliskiego aby się nim opiekować np.: Matka zostaje przy dziecku, mąż przy kochanej żonie i odwrotnie itd.. Przywiązanie do majątku, domu, ziemi, samochodu, nawet ulubionego mebla… szafy czy jakiegokolwiek przedmiotu, też zatrzymuje dusze na ziemi. Te duchy często są przyczyną opętań i nawiedzeń. Przenoszą one swoje choroby na opętaną osobę, np..: jeżeli duch miał nowotwór wkrótce osoba opętana zachoruje na ten sam rodzaj nowotworu. Nasze ciało aby żyć potrzebuje pożywienia i energii, która przepływa prawidłowo. Jeżeli ta energia nagle zaczyna maleć, powstają warunki do rozwoju wszelakich chorób. Ponadto pozbawienie człowieka opętanego własnej woli spowoduje stany zachwiania równowagi emocjonalnej i nie tylko, czego konsekwencją są wymienione przeze mnie objawy opętania.

  • Powodują lęki, nerwice, stany depresyjne, przemoc, agresje aż do ciężkich chorób psychicznych.
  • Duchy są często powodem samobójstw a nawet zabójstw.
  • Duchy bardzo silne są w stanie wpłynąć na zachowanie opętanej osoby, stąd uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, sexu itp.
  • Duchy są powodem ciężkich chorób w następstwie czasami nawet śmierci człowieka. Gdy duch opuści ciało człowieka choroba znika, chyba że jest to choroba człowieka, wtedy choroba zostanie. W wielu przypadkach następuje jednak poprawa stanu zdrowia.

Są duchy, które podłączają się pod ludzi za pomocą kanału za którego pośrednictwem wysyłają sygnał, który człowiek odbiera, są to odczucia opisane w objawach takie jak: (wymienię kilka) złe samopoczucie, słyszenie głosów, hałas, stuki, puki w domu, brzydki zapach (smród nie do zniesienia – często towarzyszy duchom demonicznym lub bardzo złym), obce myśli. Duch w taki sposób nas sprawdza – próbuje zobaczyć czy złamie naszą wolę, czy jesteśmy na tyle słabi aby mógł w nas wejść, czy “zgodzimy się” aby uzależnił nas od siebie, opętuje człowieka aby uczynić sobie z jego ciała “dom” w którym zamieszka.

Rozpaczając i opłakując zmarłych rodzina nieświadomie blokuje odejście ducha do światła. Czego konsekwencją w wielu przypadkach jest wejście ducha w ciało członka rodziny czyli opłakującego np.: duch opłakiwanej babci (wnuczka głośno prosi cyt. “nigdy mnie nie opuszczaj moja ukochana babciu”) wchodzi w ciało wnuczki. (Rozpacz jako stan emocjonalny o niskiej wibracji otwiera drogę duchowi “dziury w aurze” babci do swobodnego wejścia w ciało wnuczki.)

W nas i wokół nas są dusze osób zmarłych, niewidzialne energie, klątwy, uroki itd.., które wpływają na nas i nasze życie. DZIEJE SIĘ TAK, NAWET JEŻELI  W TO NIE WIERZYSZ !

LUDZI, KTÓRZY ZOSTALI OPĘTANI NIE TRZEBA PYTAĆ O ZGODĘ NA PRZEPROWADZENIE EGZORCYZMÓW (OCZYSZCZENIA) ANI NALEGAĆ  ABY TAKĄ DECYZJĘ PODJĘLI.  EGZORCYZM TO JEDYNE NARZĘDZIE, KTÓRYM WOLNO SIĘ POSŁUŻYĆ BEZ ZGODY I WBREW WOLI OPĘTANEJ OSOBY, PONIEWAŻ OPĘTANA OSOBA W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NIE POSIADA WŁASNEJ WOLI. Dowiedz się więcej -kontakt

Zobacz również: Objawy opętania i duchy-kłamczuchy

Polecam film

Na świecie zostało nakręconych kilka filmów, które zostały nakręcone w sposób pokazujący sferę życia i śmierci, kwestie opętania przez duchy, zachowania się duchów najbliżej prawdy.

Czytaj więcej