Choroba dziedziczna czy opętanie?

CHOROBA DZIEDZICZNA CZY OPĘTANIE

Na szczególną uwagę zasługuje temat chorób dziedzicznych w rodzinach. Okazało się, że przekazywana z pokolenie na pokolenie ta sama lub podobna choroba jest spowodowana obecnością ducha jakiegoś przodka, który w przeszłości zapoczątkował dane schorzenie i przekazywał je dalej poprzez wchodzenie w ciała zstępnych (dzieci) – objawy – opętanie.

Podaje przykład: pradziadek zachorował na nowotwór i zmarł. Rodzina opłakiwała go a najbardziej syn ,który w sytuacjach kryzysowych przywoływał imię pradziadka prosząc go o pomoc. Pradziadek pomagał jak potrafił i wchodził w ciało syna (dziadka), czego efektem była ta sama choroba syna. Ta sytuacja powtarzała się aż do wnuczka do czasu kiedy odprowadziłam ducha ojca (syn dziadka) wnuczka a ten zaprzestał wzywania i proszenia ojca o pomoc. Dolegliwości wnuczka zniknęły po odprowadzeniu ducha ojca. Wszyscy w rodzinie popełniali ten sam błąd wzywając zmarłego wpuszczali jego ducha do swojego ciała, po czym przejmowali jego chorobę.

Polecam film

Na świecie zostało nakręconych kilka filmów, które zostały nakręcone w sposób pokazujący sferę życia i śmierci, kwestie opętania przez duchy, zachowania się duchów najbliżej prawdy.

Czytaj więcej