Egzorcyzmy

EGZORCYZMY

Nazwa egzorcyzmy nie dla wszystkich osób jest zrozumiała. W literaturze jest wiele definicji tego pojęcia, które często sieją w nas strach i niepokój związany z samym wyrazem egzorcyzm. Postaram się Państwu w zrozumiały i krótki sposób wyjaśnić co to jest egzorcyzm.

Encyklopedia definiuje Egzorcyzm w następujący sposób: “(gr. exorkízein – zaprzysięgać, zaklinać) – obrzęd poświęcenia mający na celu uwolnienie człowieka, zwierzęcia, miejsca lub przedmiotu od wpływu złego ducha”.

EGZORCYZM (OCZYSZCZANIE) jest to uwolnienie człowieka od ducha i także ducha od człowieka, który po śmierci pozostał na ziemi (z różnych przyczyn- wyjaśnię to w dalszej części) i nie przeszedł na drugą stronę.

Duszę człowieka po śmierci w dalszych rozważaniach będę nazywała duchem/duchami.

Egzorcyzm jest jedyną drogą, aby odprowadzić duchy do Boskiego światła. Zadaniem osoby wykonującej egzorcyzm jest pomoc duchowi w podjęciu decyzji o przejściu na drugą stronę jak i w samym odprowadzeniu tego ducha. W/w czynności mają na celu pomóc duchowi by nie cierpiał i tym samym nie nękał żywych ludzi a także miejsc, w których żyjemy (domy, mieszkania itp…)

W literaturze można spotkać definicje egzorcyzmów jako oczyszczanie, odprowadzanie do “boskiego światła” ducha ludzkiego, który pozostał na ziemi w świecie materii, a musi odejść po śmierci ciała fizycznego do świata niematerialnego.
Duch żyje dalej, pomimo śmierci ciała fizycznego, które jest dla ducha tylko powłoką “ubraniem”

Choroby psychiczne, nerwice, nałogi, choroby genetyczne w rozumieniu medycyny konwencjonalnej są nieuleczalne lub wymagają leczenia hospitalizacyjnego w izolacji, co w większości przypadków nie daje pozytywnych rezultatów.

Złe samopoczucie, narastające problemy rodzinne, z partnerem/ką, pogarszająca się sytuacja finansowa, w biznesie, problemy z dziećmi, nauką, pracą nie mają logicznego wytłumaczenia i nie istnieje na to żadna skuteczna terapia czy lekarstwo
Okazuję się, że w/w schorzenia i problemy są skutkiem opętania przez duchy. Dowiedz się więcej –kontakt

Zobacz również: Skuteczność egzorcyzmów

Polecam film

Na świecie zostało nakręconych kilka filmów, które zostały nakręcone w sposób pokazujący sferę życia i śmierci, kwestie opętania przez duchy, zachowania się duchów najbliżej prawdy.

Czytaj więcej